2017, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-044

Flört Şiddeti
Güliz AVŞAR BALDAN, Nalan AKIŞ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Flört. Flört şiddeti. Okul temelli yaklaşım

1980’lerden itibaren ortaya çıkmış olan flört şiddeti kavramı “flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı, fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet veya ihmal şeklinde farklı tipleri bulunmaktadır. Diğer şiddet türleri ile benzer özellikleri olmasına rağmen farklı risk faktörleri de belirlenmiştir. Kısa dönem ve uzun dönem sağlık etkileri, dünyada sık görülen bir durum olmasına karşın ülkemizde bu konuda yapılmış sınırlı çalışmalar nedeniyle flört şiddeti ayrı bir başlık olarak tanımlanmalı ve incelenmelidir. Flört şiddeti ile mücadelede ana amaç flört şiddetini oluşmadan önlemek olmalıdır. Ülkemize özgü risk faktörleri belirlenmeli ve bunlara yönelik önleme çalışmaları yürütülmelidir. Bunun için kullanılabilecek yöntemlerden biri okul temelli yaklaşımdır ve bununla ilgili yapılmış çalışmalar da okul temelli yaklaşım yönteminin, flört şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.