2017, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040

KOAH Alevlenmelerinin Önlenmesinde Farmakolojik Ajanlar
Funda COŞKUN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: KOAH. Tedavi. Alevlenme

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) alevlenmelerle giden kronik bir hastalıktır. KOAH alevlenmesi hastada solunum yolu semptomlarını günlük normal değişkenliklerin ötesinde ve ilaç tedavisinde değişiklik gerektirecek ölçüde kötüleştiren akut olay şeklinde tanımlanmaktadır. Bu makaledeki amaç KOAH Alevlenmelerini önleyecek farmakolojik tedavilerin gözden geçirilmesidir.