2017, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-035

Alt Ekstremitede Mevcut Semisirküler Doku Defektinin Bölünmüş ALT Serbest Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Burak ERSEN1, Ramazan KAHVECİ2, Orhan TUNALI3, İsmail AKSU2
1Dr.Munif Islamoglu Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Kastamonu
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
3Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estesik Cerrahi Kliniği, Bursa
Anahtar Sözcükler: Anterolateral uyluk flebi. Serbest doku transferi. Alt ekstermite rekonstrüksiyonu

Anterolateral uyluk flebinin bölünüp, şimerik paternde geniş doku defektlerinin rekonstrüksiyonu son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Olgumuzda 55 yaşında kadın hasta alt ekstremitesinde mevcut geniş açık yara ile kliniğimize başvurdu. Düzgün sınırları olmayan açık yara için, defekte uygun Anterolateral uyluk flebi dizayn edilerek bölündü. İyileşme sürecinde hastada herhangi bir problem yaşanmadı. Tatmin edici kozmetik ve fonksiyonel sonuç elde edildi.