2017, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-031

Kemik Destruksiyonu ile Karşımıza Çıkan Soliter Diffüz Nörofibrom
Hasan Emre AYDIN1, Zühtü ÖZBEK2, Deniz ARIK3, Murat VURAL2, Tevfik Erhan COŞAN2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kütahya
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
>sup>3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Diffüz nörofibroma. Kemik invazyonu. Nörofibromatozis

Nörofibromlar ve schwannomlar, schwann hücreleri, perinöral hücreler ve fibroblastlardan köken alan nöroektodermal bening tümörlerdir. Nörofibromlar bening olmasına rağmen sadece bir vakada malign dönüşüm tanımlanmıştır. İntranöral ve diffüz formları vardır. Saçlı deride ve deri altı dokuda yerleşen nörofibromlar oksipital bölgede sık görülmekle birlikte nadir olarak kemik destrüksiyonu yapmaktadır. Soliter nörofibromlar cerrahi olarak tümüyle çıkartılırken, diffüz formlarda çevre dokulara invazyondan dolayı cerrahi sınır ayrılmamaktadır.