2017, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-016

Dekortikasyon Uygulanan Hastaların Özellikleri
Serhat YALÇINKAYA1, Burak ERDOLU2, Ahmet Hakan VURAL3, Ahmet Fatih ÖZYAZICIOĞLU2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Kliniği, Bursa
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya
Anahtar Sözcükler: Plevral effüzyon. Ampiyem. Cerrahi tedavi. Torakotomi. Dekortikasyon

Drene edilmemiş plevral effüzyon sonucunda kalınlaşan fibröz plevral kabukların cerrahi olarak soyulması işlemi dekortikasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem akciğerin yaklaşık olarak yarısına yakın bir alanının tutulması, tekrarlayan torasentez ve aspirasyonlarla sıvı toplanması önlenemeyen ve 3-6 aylık tedaviye rağmen iyileşmeyen hastalarda gereklidir. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde 2002-2013 yılları arasında 37 hastaya torakotomi ile dekortikasyon işlemi uygulandı. Ortalama yaş 37,8±13,7 yıldı (aralık 17-65 yıl). Hastaların 33 ü erkek (%89,2), kalan 4 ü kadındı. Hastaların 20 sinde (%54,1) sol, kalanında sağ torakotomiyle total dekortikasyon uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 10,9±5,7 gün olarak (aralık 5-30 gün) bulundu. Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda en sık etiyolojik neden olarak 21 (%56,8) hastada nonspesifik enfeksiyon tespit edildi. Uygun zamanda planlanan dekortikasyon işleminin kalın fibröz dokunun uzaklaştırılması ve akciğerlerin normal fonksiyonlarına yeniden kavuşması için tercih edilebilecek bir yöntem olduğu kanısındayız.