2014, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-029

Üreterosigmoidostomi Sonrası Hiperkloremik Metabolik Asidoz: Bir Olgu Sunumu
Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Mürşide Esra DÖLARSLAN2, Yavuz AYAR1, Mahmut YAVUZ1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Üreterosigmodostomi. Metabolik asidoz. Hipokalemi

Ürolojik cerrahide bağırsak; mesane augmentasyonu, büyütme ve aynı zamanda üreter ve genital rekonstrüksiyon amaçlı kullanılmaktadır. Modern rekonstrüktif teknikler sayesinde genç hastaların yanı sıra, ileri yaşlı hastalarda da bu operasyonlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Operasyon sonrası dönemde çok sayıda komplikasyon görülebilir. Elektrolit bozuklukları, anormal ilaç metabolizması, enfeksiyon, taş oluşumu, beslenme bozuklukları, büyüme bozuklukları, osteomalazi ve kanser gelişimi bu komplikasyonların başında gelmektedir. Bu olgu sunumunda, 3 yaşında sistektomi ve üreterosigmoidostomi yapılmış, son 1 aydır kas güçsüzlüğü ve uyuşma şikayeti ile başvuran 30 yaşında hipokalemik hiperkloremik metabolik asidoz tanılı bir hasta sunmaktayız.