2014, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026

Katarakt Cerrahisi Sonrası Refraksiyon Sonucuna Etkili Faktörlerin Farklı Tipte İntraokuler Lenslerle Değerlendirilmesi
Mehmet BAYKARA, Huri SABUR, Ceren POROY, Berna AKOVA BUDAK, Hakan YILMAZ, Mediha TOK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
Anahtar Sözcükler: Fakoemulsifikasyon. İntraokuler lens. Ön kamara derinliği. Sferik refraktif kayma

Çalışmamızsda, cerrahi öncesi benzer özelliklere sahip, fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında tek veya üç parçalı lens konulan olgularda ulaşılan refraktif sonuca ve zaman içerisindeki değişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmasi amaçlanmıştır. Retrospektif olarak yapılan çalışmaya kliniğimizde Kasım 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında katarakt ameliyatı olan 60 hastanın 67 gözü dâhil edildi. Olgulara 2,2 mm temporal kesili fakoemülsifikasyon + göz içi lensi (GİL) ameliyatı yapıldı. Kırk iki göze 3 parçalı hidrofobik akrilik (Alcon Acrysof MA60AC) , 25 göze tek parçalı hidrofobik akrilik (Zaraccom Ultraflex UF60125) intraokuler lens konuldu. Postoperatif 1. hafta ve 1. ayda refraksiyon değerleri, ön kamara derinliği, lens pozisyonları değerlendirildi. Ameliyat sonrası sferik refraktif kayma 1. ayda 3 parçalı Acry-soft grubunda ortalama +0,034 D, tek parçalı Ultraflex grubunda ise +0,75D idi. Ameliyat sonrası erken dönemde elde edilen postoperatif ön kamara derinliği ve refraksiyon değerleri her iki lens takılan grupta geç dönemde de aynen devam etti. Ameliyat öncesi durumları benzer olan ve aynı yöntemle ameliyat edilen bu iki gruptan tek parçalı lens grubunda hedeflenenden daha hiperopik yönde sonuç ortaya çıkması ve bunun takiplerde aynen kalması, her ne kadar hasta sayısı az olsa da bu tip lens takılacak gözlerde konacak lens gücünü hesaplarken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermiştir.