2014, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010

Psoriatik Artritli Hastalarda HLA-B27 Sıklığı ve Demografik, Klinik, Radyolojik Bulgularla İlişkisi
Sevdenur FIRAT2, Ayten YAZICI1, Barış YILMAZER1, Fulya COŞAN1, Ayşe ÇEFLE1
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli.
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Psoriatik artrit. HLA-B27. Aksiyel tutulum

Psoriatik artritte (PsA) klinik bulgular ile HLA-B27 arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar başta ülkemiz olmak üzere literatürde oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada PsA’lı hastalarda HLA-B27 sıklığının tespit edilmesi ve hastaların demografik, klinik ve radyolojik bulguları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. PsA tanısı konulan 51 olgu çalışmaya alındı. Hastaların poliklinik takip dosyaları taranarak demografik özellikleri, klinik ve radyolojik bulguları, tedavi şekilleri ve HLA-B27 gen analizi sonuçları kaydedildi. Hastaların HLA-B27 analizleri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda real-time PCR yöntemiyle yapıldı. PsA’lı 51 hastanın 8’inde (%15,69) HLA-B27’nin pozitif olduğu saptandı. HLA-B27 pozitiflik oranı aksiyel tutulum ve periferik tutulum olan grupta sırası ile %37,5, %11,6 idi (p=0,099). Diğer klinik bulgularla HLA-B27 varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Çalışmamızda HLA-B27 pozitiflik oranı son yayın-lardaki değerlere benzer şekilde bulundu. Sonuçlarımız HLA-B27 pozitifliği olan PsA’lılarda artmış aksiyel tutulum riskini desteklemektedir.