Yayın Kurulu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nin Yayın Kurulu, U.Ü. Tıp Fakültesi Yayın Komisyonu'nun 6 üyesinden oluşmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan toplantılarda, U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi'ne yeni gönderilen, işlemleri devam eden ve sonuçlanmış makaleleler değerlendirilir. Basıma kabul edilen makalelerin basılacak sayı için düzenlenmesi yapılır. Ayrıca, Yayın Kurulu'na gönderilen U.Ü.Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri'nin kitap basım başvuruları, bir haftalık süre içerisinde incelenir ve sonuçlandırılır.

Yayın Kurulu Üyeleri

Editör

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İlker ERCAN
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ulviye YALÇINKAYA
Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İlker M. KAFA
Anatomi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yavuz PEHLİVAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

         

Seyhan MİGAL - Yayın Kurulu Sekreteri