Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 33, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Adrenokortikal Karsinomlu Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Özkan KANAT, Güze ÖZAL, Feyza YENER, Türkkan EVRENSEL, Ender KURT, Osman MANAVOĞLU

İntraperitonal Diklorvos Uygulamasının Sıçanların (Rattus norvegicus) Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Egemen DERE, Ferda ÖZDİKİCİOĞLU, Hakan TOSUNOĞLU

Kadınlarda Tüm Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Otolog Rektus Fasyası Kullanılarak Yapılan Pubovajinal Sling
Hakan KILIÇARSLAN, Hakan VURUŞKAN, Hasan Serkan DOĞAN

Serebral Anevrizma Cerrahisinde İzofluran ve TİVA Uygulamasının Hemodinami, Derlenme ve Erken Nörolojik Durum Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Hülya BİLGİN, Fatma Nur KAYA, Gülsen KORFALI, Şule POLAT, Ender KORFALI, Ahmet BEKAR

Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI Sintimamografi: Histopatolojik Bulgularla Karşılaştırma
Neşe GÜNEŞ, Ali Tayyar AKPINAR

Derleme
Epidural Kateter Kopmalarında Tanı ve Tedavi
Nebahat GÜLCÜ

Konjenital Sitomegalovirus Enfeksiyonu
Nazan DALGIÇ

RNA İnterferans (RNAi): Gen Sessizleştirilmesi ve Tedavi Edici Uygulamaları
Ahmet KARAGÜZEL, Ersan KALAY, Figen CELEP

Hasta - Hekim İlişkisi Kavramı
Elif ATICI