Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 33, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Hodgkin Lenfoma İzleminde Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet) Kullanımının Rolü
Meral KURT, Sibel ÇETİNTAŞ, Ayşen ÖZTÜRK, Neşe GÜNEŞ, Çiğdem EDİNCİK, Lütfi ÖZKAN, Feyzi TAMGAÇ

Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati ile Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi
Sevil GÜÇLÜ, Ali AYDINLAR, Aysel AYDIN KADERLİ, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Bülent ÖZDEMİR, Tunay ŞENTÜRK, İbrahim BARAN, Metin GÜÇLÜ

Çocukluk Çağında Vitamin B12 Eksikliği Klinik Bulgular ve Tedavi
Birol BAYTAN, Özlem ÖZDEMİR, Gülin ERDEMİR, Adalet Meral GÜNEŞ

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme
Belgin YAVAŞCAOĞLU, Fatma Nur KAYA, Berin ÖZCAN, Canan YILMAZ, Gülbin TÖRE, Filiz ATA, Meral YILDIZ, Ahmet ÖZMEN, Nilgün KÖKSAL

Prostatın Transüretral Rezeksiyonu Sırasındaki Kan Kaybının Azaltılmasında Finasterıd'in Rolü
Muaffak KÜÇÜK, Ender EDİNCİK, Melahat DİRİCAN, Hakan VURUŞKAN, İsmet YAVAŞCAOĞLU, Bülent OKTAY

Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi
Belgin YAVAŞCAOĞLU, Birgül AYDIN, Ebru Gökçen KARATAŞ, Fatma Nur KAYA, Berin ÖZCAN, Selçuk KIRLI

Derleme
Çocuklarda H.pylori Enfeksiyonunda Seroloji, Tanı ve Tedavi
Tanju Başarır ÖZKAN

Çocuklarda Fonksiyonel Konstipasyon
Tanju BAŞARIR ÖZKAN

Hasta - Hekim İlişkisini Etkileyen Unsurlar
Elif ATICI

Pneumocystis Jiroveci Enfeksiyonu ve Akciğer Tutulumu
Gülşah ELBÜKEN