Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 33, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Türkiye'de ve Dünya'da Bilimin Organizasyonu ve Finansmanı: Farklar, Sorular ve Sorunlar
Cezmi A. AKDİŞ

Yaşlılarda Başağrısı
Demet YILDIZ, Cemile HAKİ, Meral SEFEROĞLU, Mehmet ZARİFOĞLU, Necdet KARLI

Spinal Cerrahi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Omentum Greftinin Etkinliği: Deneysel Çalışma
Güray BULUT, Şeref DOĞAN, Muammer DOYGUN

Tavşanda Deneysel Osteoartrit Modelinde İnsan Amniotik Sıvısının Eklem İçi Uygulamasının Kıkırdak Doku ve Sinovya Üzerindeki Etkileri
Onur TİRELİOĞLU, M. Sadık BİLGEN, Teoman ATICI, Ulviye YALÇINKAYA, Ömer Faruk BİLGEN

Artroplastide Derin Ven Trombozu Profilaksisinde Aktif ve Erken Hareketin Etkinliği
Rasim ŞERİFOĞLU, M. Sadık BİLGEN, Teoman ATICI, Ömer Faruk BİLGEN, Aysun YILMAZLAR

Çalışan Kalpte Koroner Baypas İle Eş Zamanlı ve Aşamalı Karotis Endarterektominin Erken Dönem Sonuçları
Murat BİÇER, Özgür ÇOKÜNLÜ, Davit SABA, Murat YANAR, Şengül CANGÜR, Işık ŞENKAYA, Ayhan Kalyoncu, Hayati ÖZKAN

Bel Ağrısında Acil Bir Durum: Kauda Equina Sendromu İle Kendini Gösteren Lomber Disk Hernisi
Şeref DOĞAN, Alper TÜRKAN, Başak CANER, Tolga KAPLAN, Ahmet BEKÂR

Olgu Sunumu
Ateşli Silaha Bağlı Popliteal Arter Yaralanması ile Femur Kırığı Olan Bir Çocukta Revaskülarizasyon ve Ortopedik Tedavi
Halil İbrahim UÇAR, İbrahim AKEL, Tanzer SERTER, Gazi HURİ, Mustafa TOK, Mehmet ÖÇ, Tolga TATAR, Murat GÜVENER