Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 34, Sayı 3
Orijinal Araştırma
İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain ile Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi
Fatma Nur KAYA, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Gürkan TÜRKER, Arzu YILDIRIM, Alp GURBET, Elif BAŞAĞAN MOĞOL, Berin ÖZCAN

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Prevalansı ve İlişkili Risk Etmenleri*
Nalan AKIŞ, Kayıhan PALA, Rukiye Çetin SEÇKİN

Renal Arter Stenozunu Saptamada Doppler Ultrasonografi ve Üç Boyutlu Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografinin Etkinliği
Oktay ALĞIN, Nurullah DOĞAN, Efnan ŞENTÜRK, Naile Bolca TOPAL

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Hepatit B ve C Seroprevalansının Değişimi
Metin DEMİRKAYA, Betül SEVİNİR

Yoğun Bakım Hastalarında Mikroalbuminürinin Prognostik Değeri
Arzuay KAMIŞ, Remzi İŞÇİMEN, Nermin KELEBEK GİRGİN, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Fatma Nur KAYA, Ferda KAHVECİ, Oya KUTLAY

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri
Remzi İŞÇİMEN, Gülsen KORFALI, Belgin YAVAŞCAOĞLU

Derleme
İlaca Bağlı Miyopatiler
Sema YILMAZ

Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans: Niçin? Nasıl? Ne Durumdayız?
Rukiye Çetin SEÇKİN, Halis AKALIN

Olgu Sunumu
Erişkin Zona: Olgu Serisi ve Derleme
İrfan YAVAŞOĞLU, Erol ARSLAN, Mehmet GÖK, Rıza KURNA

İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofisi
Gökhan GÖKALP, Gökhan ÇAVUŞOĞLU, Uğur TOPAL