Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 43, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Parkinson Hastalarında Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU PEKEL, Demet YILDIZ, Deniz SIĞIRLI, Aygül GÜNEŞ, Meral SEFEROĞLU

Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi
Merve CİNOĞLU, Sibel ÇETİNTAŞ KAHRAMAN, Sema GÖZCÜ TUNÇ, İsmail Hakkı KALYONCU, Meral KURT, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Sonay GEDİK

Kardiyopulmoner Baypasın Kalp Kası Üzerine Etkileri
Gencehan KUMTEPE, Orçun GÜRBÜZ, İlker Hasan KARAL, Ahmet YÜKSEL, Abdülkadir ERCAN, Davit SABA

Sarkoidoz Şüphesi Olan Olgularda EBUS-TBİA Tanı Değeri: Retrospektif Olgu Serisi
Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU, Ahmet URSAVAŞ, Özge AYDIN GÜÇLÜ, Funda COŞKUN, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Ömer YERCİ, Cüneyt ÖZAKIN, Mehmet KARADAĞ

Blastosist Kalitesinin Değerlendirmesinde Kantitatif Yaklaşımın Klinik Gebelik Başarısına Etkisi
Berrin AVCI1,2, Işıl KASAPOĞLU, Göktan KUŞPINAR, Seda SARIBAL, Gürkan UNCU, Barış ATA

Hipertansif Tip 2 Diyabetik Hastalarda Farklı Antihipertansif İlaç Rejimlerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkisi
Müge EREK, Alparslan ERSOY, Canan ERSOY

Derleme
Hemofagositik Sendrom ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Ayten YAZICI, Ayşe ÇEFLE

Talasemi İntermedia
Tiraje CELKAN, Hande KIZILOCAK

Olgu Sunumu
Parotis Tümörünü Taklit Eden Deri Eki Tümörü Metastazı
Mehmet Ali ÇETİN, Süleyman Emre KARAKURT, Eda AYDIN, Hüseyin DERE

Eculizumab Tedavisi Altında Tromboz Gelişen Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Olgusu
Funda TAYFUN KÜPESİZ, Gülen TÜYSÜZ KİNTRUP, Osman Alphan KÜPESİZ