Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 34, Sayı 2
Orijinal Araştırma
İntertrokanterik Femur Kırıklarında Kalkarlı Parsiyel Protez İle Dinamik Kalça Vidası Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları
Müren MUTLU, M. Sadık BİLGEN, Kemal DURAK

İleri Yaş Ayrılmış Femur Boyun Kırıklarında Unipolar ve Bipolar Protez Uygulamaları
Kemal BÖLÜK, M. Sadık BİLGEN, Kemal DURAK

Sıçanlarda Pilocarpin ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Topiramat'ın Antikonvulsan Etkileri
Behzat NOYAN

Vajinal Akıntıya Hastaların Yaklaşımı
Hakan OZAN, Kemal ÖZERKAN

Klamidya Enfeksiyonlarında Azitromisin
Hakan OZAN, Kemal ÖZERKAN

Sıçanların Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Dinitro-o-krezol'ün Etkisi
Egemen DERE, Ferda ÖZDİKİCİOĞLU, Hakan TOSUNOĞLU

Propofol ve Deksmedetomidin Sedasyonunun Göz İçi Basıncı Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Ayhan KALYONCU, Gülsen KORFALI, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Mehmet BAYKARA

Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Kliniğimizin Perinatal Sonuçları
Yalçın KİMYA, Nebahat UYSAL, Candan CENGİZ

Derleme
Kalp Yetmezliğinde Kromogranin A
Aysun ALTIN, Zehra SERDAR

Olgu Sunumu
İzole Renal Kist Hidatik, Karaciğer Kist Hidatiği Görüntüsü Verebilir
Ela PAKSOY, Ersin ÖZTÜRK, Sadık KILIÇTURGAY