Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 42, Sayı 2-3
Orijinal Araştırma
Anti-TNF-α Tedavi ile Remisyon Sağlanmış ve Tedavisi Kesilmiş Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psöriatik Artrit Hastalarındaki Hastalık Sürecinin Değerlendirilmesi
Nagehan DİK KUTLU, Belkıs Nihan COŞKUN, Ayşe Nur TUFAN, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ, Selime ERMURAT, Güven ÖZKAYA, Yavuz PEHLİVAN, Ediz DALKILIÇ

İyot Refrakter Metastatik Diferansiye Tiroid Karsinomlarında Sorafenib Tedavisinin Etkinliliği ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi
Pınar ŞİŞMAN, Mustafa SÜVERAN, Ahmet Bilgehan ŞAHİN, Özen ÖZGÜL, Soner CANDER, Erdinç ERTÜRK, Canan ERSOY

22 Olguda Pulpa Rekonstrüksiyonu için Kullanılan Ters Akımlı Digital Arter Ada Flebinin İncelenmesi
Burak ERSEN, Selçuk AKIN

Çölyak Hastalıklı Çocuk Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Ahmet BASTURK, Aygen YILMAZ, Reha ARTAN

Paratiroid Adenomu Tanısında ki67 ve p53 Ekspresyonunun Rolü
Nermin ÜNAL, Fatma ÖZ ATALAY, Özlem SARAYDAROĞLU, Feyza ŞEN, Türkay KIRDAK, Erdinç ERTÜRK

Tıbbi Terminoloji Hakkında Öğrencilerin ve Çalışanların Görüşleri
Serdar BABACAN, Sefa IŞIKLAR, İlker Mustafa KAFA, İhsaniye COŞKUN

Serbest Doku Nakli ile Post Travmatik Ayak Bileği Rekonstrüksiyonu
Burak ERSEN, Selçuk AKIN, İsmail AKSU, Orhan TUNALI, Mehmet Can ŞAKI

Derleme
Primer Adrenal Yetmezliğin Tanı ve Tedavisi
Pınar ŞİŞMAN, Soner CANDER

Olgu Sunumu
Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Nöropati ve Meme Kanseri: Ender Bir Birliktelik
Dilcan KOTAN, Murat ALEMDAR

İntrakranyal Hemanjiyoperistom: 4 Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirilmesi
Duygu BAYKAL, M Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Selçuk YILMAZLAR

Soliter Endobronşiyal Glandüler Papillom: Olgu Sunumu
Merih TEPEOĞLU, F.Zeynep TAŞTEPE, B.Handan ÖZDEMİR, Dalokay KILIÇ, Leyla MEMİŞ