Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 42, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Yüksek Enerjili Fotonlarda Fiziksel ve Sanal Kama Filtrelerin Dozimetrik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Aycan ŞAHİN, Sema TUNÇ, Zeki Gökay KAYNAK, Lütfi ÖZKAN

Karaciğer Sirozlu Hastalarda N-Terminal Beyin Natriüretik Peptid Seviyeleri ile Hastalık Göstergeleri Arasındaki İlişki
Latif VEYSELOĞLU, Murat PEKGÖZ, Selim GÜREL

Fibromatozisin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi: 125 Olgudan Oluşan Bir Seri
Emine KIYIM ALTINTAŞ, Fatma ÖZ ATALAY, Ulviye YALÇINKAYA

Pulmoner Hamartomlar: 30 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Ayşe SAYAR, Fatma ÖZ ATALAY, Elif Ülker AKYILDIZ, Hüseyin MELEK, Sinem COŞKUN, Özlem AVCI

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Sıklığı
Petek Eylül TANERİ, Nalan AKIŞ, Aslı SARANDÖL

Derleme
Mandibula Anterior Segment Rekonstrüksiyonu: Literatürün Derlemesi ve Bir Olgu Sunumu
Burak ERSEN, Selçuk AKIN, Orhan TUNALI, İsmail AKSU, Süleyman ÇEÇEN, Mehmet KÖSE, Ozan KURT

Feokromositoma ve Paraganglioma: Tanı, Tedavi ve İzlem
Canan ÖZYARDIMCI ERSOY, Alparslan ERSOY

Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Murat ÇAYCI, Deniz TİHAN

Olgu Sunumu
Çocukluk Çağı Kurşun Maruziyeti: Otistik Semptomlar, Ayırıcı Tanı ve Bir Yıllık Bireysel Eğitim Süreci
İsmail Hasan KÖLE, Pınar VURAL

Endolarengeal Eksizyonla Tedavi Edilen Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
Osman DURGUT, Özlem SARAYDAROĞLU, Metin Yüksel AKYILDIZ, Fikret KASAPOĞLU, Ömer Afşin ÖZMEN, Uygar Levent DEMİR