Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 41, Sayı 1
Editörden
  EDİTÖR'DEN
Özhan EYİGÖR

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nin Gelişim Süreci: 1974-2015
Özhan EYİGÖR

  Geç Teşhis Edilmiş Bir Sağ Diyafrağma Yırtığı Vak'ası Nedeni İle Travmatik Diyafrağma Yırtıkları
Ayhan KIZIL, Duruhan ÇULHA, Hasan DOĞRUYOL

Orijinal Araştırma
106 Primer Palatoplasti Olgusunda Oronasal Fistül Oranının İncelenmesi
Burak ERSEN, Serhat ÖZBEK, Mehmet Can ŞAKI, Orhan TUNALI, İsmailAKSU, Mehmet KÖSE, Menekşe KASTAMONİ

B12 Vitamini ve Folik Asit Eksikliğinin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Damla ÖZYURTLU, Muhammet Okay ÖRÜN, Ali Özhan SIVACI, Selcen DURAN, Ahmet DEMİRALAY, Nevin TÜRKEŞ, Fatma Ezgi CAN, Özlem TAŞKAPILIOĞLU, Mustafa BAKAR

Sakral Bası Yarası Onarımı: Superior Gluteal Arter Perforatör (SGAP) Flebi Deneyimlerimiz ve 9 Vakanın Analizi
İsmail AKSU, Selçuk AKIN, Burak ERSEN, Orhan TUNALI, Mehmet Can ŞAKI

Nefroloji Kliniği'nde Yatan Hastaların Analizi
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR, Abdülmecit YILDIZ, Ayşegül ORUÇ, Safiye ORHAN, Cemile ŞANLI, Alper CEYLAN, Zelal ŞAHİN TIRNOVA, Eda EYLEMER, Nihal YÜCEL ÇAMCI, Sibel YORULMAZ GÖKTAŞ, Emin Halis AKALIN, Ahmet Bilgehan ŞAHİN

İnguinal Herni Nedeniyle Lichtenstein Hernioplasti Uygulanan 69 Ardışık Olgunun Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Yapılan Skrotal Ultrasonografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Cerrah Deneyimi
Deniz TİHAN, Murat ÇAYCI, Kazım ŞENOL, Uğur DUMAN, Emrah BAYAM, Fatih EROL, Özgür DANDİN

Derleme
Klinik Araştırmalara Katılan Gönüllülerden Alınan Biyolojik Materyallerin Kullanımı
Gökhan ÖZKAN, Hilal İLBARS

Olgu Sunumu
Düşük-Akım, Düşük Gradientli Ciddi Aort Darlığı Olan Yaşlı Hasta: Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVİ) Sonrası Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Düzelmesi
Fatih GÜNGÖREN, Saim SAĞ, Bülent ÖZDEMİR, Dilek YEŞİLBURSA, Murat BİÇER, İrem İris KAN, Nermin KELEBEK GİRGİN, Osman Akın SERDAR

Böbrek Nakli Hastalarında Takrolimus Tedavisine Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Lökoensefalopati
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR, Abdülmecit YILDIZ, Firdevs ULUTAŞ, Ahmet Bilgehan ŞAHİN, Elif KIR, Ahmet KAYA

Santral Sinir Sistemi Süperfisial Siderozisi: Olgu Sunumları Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Sevda ERER ÖZBEK, Pınar UZUN, Öznur YILDIRIM, Birnur YOSMAOĞLU, Furkan SARIBAŞ, Aylin Bican DEMİR, İbrahim BORA

Ciddi Mitral Darlığı Olan Gebe Kadında Mitral Balon Valvüloplasti Uygulaması
Mitral Balloon Valvuloplasty Application in Pregnant Women with Severe Mitral Stenosis