Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 39, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Myom Tedavisinde Uterin Arter Embolizasyonu: Erken Dönem Sonuçlarımız
Nurullah DOĞAN, Serdar KARATAŞ, Murat ERDEMİR, Ömer KURT, Davud BAYKAN

Çarpıntı ve/veya Senkop Şikayeti ile Başvuran Hastaların Elektrofizyolojik Çalışma ile Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Tecrübemiz
Şeyda GÜNAY, Mehmet HAMİDİ, İbrahim BARAN

Agregometrede Plazma Örneğinin Alttan Karıştırılması Yerine Üstten Karıştırılmasının Agregasyon Üzerindeki Beklenmedik Etkileri
Engin SAĞDİLEK1,2, Oğuz SEBİK1,3, Gürbüz ÇELEBİ

0-6 Yaş Çocuklarda Ev Kazası Geçirme Sıklığı ve İlişkili Faktörler
Tekin Ulaş KARATEPE, Nalan AKIŞ

Tip 2 Diyabetik ve Prediyabetik Hastalarda Metforminin Uzatılmış Salınımlı Formu ile Normal Formunun Gastrointestinal Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması
Soner CANDER, Özen ÖZ GÜL, Figen TOPYILDIZ, Güven ÖZKAYA, Canan ERSOY

Derleme
D-dimer ve Tanısal Önemi
İsminur SAKA KARAGÖZ, Zehra SERDAR

Dislipidemide Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Canan ÖZYARDIMCI ERSOY, Alparslan ERSOY

Donuk Omuz: Tanı-Tedavi
Teoman ATICI, Namık ŞAHİN, Mehmet Tunç MOCAN, Hüseyin Tufan KALELİ

Olgu Sunumu
Rituksimab ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen İmmun Trombositopenili Kronik Lenfositik Lösemi: Olgu Sunumu
Gönül IRMAK, Vildan ÖZKOCAMAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Tuba ERSAL, Rıdvan ALİ

Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu ve Sigmoid Kolon Volvulusunun İlişkisi: Olgu Sunumu
Mevlüt CAHALOV, Serhat BULDUR, Tayfun YOLDAŞ, Cemil ÇALIŞKAN

Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Bilateral Kuadriseps ve Triseps Tendon Kopması ile Akromioklavikular Eklem Seperasyonu
Abdullah KÜÇÜKALP, Kemal DURAK, Enis GÜRSEL, Muhammed Sadık BİLGEN

Greft Kaplı Stent ile Tedavi Edilen Safen Ven Grefti Perforasyon Olgusu
Serhat ÇALIŞKAN, Ufuk POLAT, Feyzullah BEŞLİ, Osman Akın SERDAR

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Bir Hastada Ektopik ACTH Sendromu: Olgu Sunumu
Nilüfer AVCI, Ender KURT, Esra KAZAK, Nihan ALKIŞ, Erdem ÇUBUKÇU, Ömer Fatih ÖLMEZ, Adem DELİGÖNÜL, Türkkan EVRENSEL