Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 34, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Kronik Gastrit Olgularında İntestinal Metaplazi Sıklığı ve İntestinal Metaplazi İle Helicobacter Pylori İlişkisi
Şaduman BALABAN ADIM, Gülaydan FİLİZ, Selim GÜREL, Ömer YERCİ, Tümay ÖZGÜR

İnternal Juguler Venöz Kateterizasyonda Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliği
Nurullah DOĞAN, Oktay ALGIN, Cüneyt ERDOĞAN

Tedavi Alan Hipertansif Olgularda Diürnal Kan Basıncı Değişikliğinin Efor Testi Sonrası Kalp Hızı Toparlanmasına Etkisi*
Yusuf AKTÜRK, Dilek YEŞİLBURSA, Hakan UÇAR, Enver YÜCEL, Osman ÖZDABAKOĞLU, Salih ERYILMAZ, Barış ŞENSOY, O. Akın SERDAR, Ali AYDINLAR

Yaşlı Travma Olgularında Mortaliteye Etki Eden Faktörler ve Skorlama Sistemleri
Ümit İlker GÜNEYTEPE, Şule AKKÖSE AYDIN, Şehsuvar GÖKGÖZ, Halil ÖZGÜÇ, Gökhan OCAKOĞLU, Hikmet AKTAŞ

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Bir Sonraki Gebeliğin Sonucu: Prognostik Faktörler
Özgür ÇOT, Bahar ÇELEN, Mehmet BÜLBÜL, Osman H. DEVELİOĞLU

Primer Osteoporoz Hastalarında Demografik Veriler, Biyokimyasal Ölçümler, DXA Değerleri ve Kırık Arasındaki İlişki*
Elvan KANAT, Hüseyin ÇELEN, Murat YILDIRIM, Nuray DIRAZ, Alev ALP, Merih YURTKURAN