Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 39, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Prostatın Kansere Yolculuğunda Atipik Küçük Asiner Proliferasyonların Önemi Nedir?
Emine KIYIM ALTINTAŞ, Fatma ÖZ ATALAY, Berna AYTAÇ, Hakan VURUŞKAN, Nermin ÜNAL

Konjenital Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Tedavi
Uygar Levent DEMİR, Fikret KASAPOĞLU, Murat Sertan ŞAHİN

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniği Kullanılarak Tedavi Edilen Akciğer Kanserli Hastaların Tedavi Planlarının Dozimetrik Olarak İncelenmesi
Turgay TOKSOY, Sema TUNÇ, Ali ALTAY, Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Dilruba OKUMUŞ, Zehra KULA, Esra KEKİLLİ, Lütfi ÖZKAN

Lokal İleri veya Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Nilüfer AVCI, Mustafa MERTER, Mehmet Ali BALCI, Erdem CUBUKCU, Ömer Fatih ÖLMEZ, Güven ÖZKAYA, Merve HAFIZOĞLU, Nadide YORULMAZ, Emre HAFIZOĞLU, Özkan KANAT

Otolog ve Allojenik Kök Hücre Nakli Olan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeyi
Yasemin KARACAN, Sevgi Sun KAPUCU

Overin Yetişkin Tip Granüloza Hücreli Tümörleri: 22 Vakanın Retrospektif Klinik Analizi
Koray Güneş YÜCEL, Ertaç GÜMÜŞ, Öztürk ŞAHİN, Hakan OZAN

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Hava Ambulansı ile Nakledilen Olguların Değerlendirilmesi
Hüseyin YENİCE, Özlem KÖKSAL, Erol ARMAĞAN, Ataman KÖSE, Hasan Basri ÇETİNKAYA, Deniz SIĞIRLI

Çalışan Kalpte Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi Sırasında Kardiyopulmoner Bypassa Dönüşümün Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
Tolga ÖNDER, Davit SABA, Nöfel Ahmet BİNİCİER, Murat BİÇER, Gökhan OCAKOĞLU, Engin GÜRCÜ

Derleme
Behçet Hastalığı'nın Etiopatogenezi
Ayten YAZICI

Nöroborrelyoz
Esra KAZAK, Nesrin YILMAZ HELVACI, Safiye HELVACI

Olgu Sunumu
9p Delesyon Sendromu: Olgu Sunumu
Serdar ŞAHİNTÜRK, MehmetTÜRE, TahsinYAKUT, TunaGÜLTEN

Bir Vaka Üzerinden Bir Sendromun Analizi: Gorlin-Goltz Sendromu
Mehmet Ege AKÇA, Uygar Levent DEMİR, Ömer Afşın ÖZMEN

Prenatal Mozaik Trizomi 17'li Yeni Bir Olgu
Serdar ŞAHİNTÜRK, Mehmet TÜRE, Tuna GÜLTEN, Şakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ, Tahsin YAKUT