Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 39, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Göz Polikliniğine Başvuran ve İlaç Reçetesi Verilmiş Hastaların Tedavi Uyumlarının İncelenmesi
Berna AKOVA BUDAK, Fatih TOKA, Öner GELİŞKEN, Mehmet BAYKARA

Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Kalp Tipi Yağ Asit Bağlayıcı Protein'in (H-Fabp) Kardiyak Hasarı Erken Tanımadaki Yeri
Erhan AHUN, Özlem KÖKSAL, Erol ARMAĞAN, Harun YILDIRIM, Fatma ÖZDEMİR, Şule AYDIN, Ataman KÖSE, Vahide Aslıhan DURAK, Deniz SIĞIRLI

Borderline Over Tümörlü Olgulara Klinik Yaklaşım
Neşe SOLAK KORKMAZER, Turan ÖZMEN, Hakan OZAN1,2

Fournier Gangreni: Tek Merkez Deneyimi: 11 Olguluk Retrospektif Çalışma
Seyfi EMİR, Burhan Hakan KANAT, Fatih Mehmet YAZAR, Selim SÖZEN, Burak KAVLAKOĞLU, Zeynep ÖZKAN

Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj Girişimlerinde Ultrason Eşliğinde Yapılan Torasik Paravertebral Bloğun Ağrı Kontrolündeki Etkisi
Elif EYGİ, Cüneyt ERDOĞAN, Deniz SIĞIRLI, Bahattin HAKYEMEZ, Özlem ÖZKUMİT, Gürkan TÜRKER

Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Koroner Kalsiyum Skorlama ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki
Hilal İrteni KIR, Ülkü ERİTMEN, Naile BOLCA TOPAL, Gökhan GÖKALP, Deniz SIĞIRLI, Burcu ALPARSLAN, Gürsel SAVCI, Başak ERDEMLİ

Soliter Enkondrom: Uzun Tübüler Kemik Yerleşimli Kıkırdak Lezyonu Olan 17 Olgunun İncelenmesi
Muhammet Sadık BİLGEN, Murat TOSUN, Ulviye YALÇINKAYA, Elif ÇETİN, Necmettin SALAR, Fatih BURGUCU

Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Diyaliz Tipinin Tüberkülin Deri Testi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Alparslan ERSOY, Abdülmecit YILDIZ, Nihal YILMAZ, Bülent GÜL, Ercan PESEN, Nimet AKTAŞ, Ayşegül KOÇ, Emel IŞIKTAŞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Pınar VURAL, Halit Necmi UÇAR, Şafak ERAY, Merve ÇOLPAN, Ömer KOCAEL

Bursa'da Otopsisi Yapılan Fethi Kabir Olgularının Değerlendirilmesi
Ertuğrul GÖK, Erol BADUROĞLU, Selçuk ÇETİN, Recep FEDAKAR1,3, Fatma Süheyla ALİUSTAOĞLU

Derleme
Genomik, Proteomik Kavramlarına Genel Bakış ve Uygulama Alanları
Salih Haldun BAL1,2, Ferah BUDAK

Olgu Sunumu
Obstrüktif Crohn Hastalığında Meckel Divertikülü: Nadir Bir Olgu
Mehmet Buğra BOZAN, Bilal KABALAK, Hamdi TÜFEKÇİ

Cerrahi Tarihimiz
Bursa Tıp Fakültesi'nden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne: Kuruluş Öyküsü
Teoman ATICI1,2, Elif ATICI