Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 38, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Diyabetik Ayak Gelişmiş Olgularda Amputasyon Gerekliliğini Belirleyen Faktörlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Onur DURGUN, Ayla GÖKMEN DURGUN, Canan ÖZYARDIMCI ERSOY, Serdar ALMACIOĞLU, Derya KARADAYI, Güven ÖZKAYA, Taner AYDIN, Cüneyt ÖZAKIN

Böbrek Biyopsisi ile Reaktif Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi
Abdülmecit YILDIZ, Atakan TEKİNALP, Ayşe HOYRAZLI, Bülent GÜL, Nimet AKTAŞ, Ayşegül ORUÇ, Berna AYTAÇ, Selime ERMURAT, İsmail YOĞURT, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mustafa YURTKURAN

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi
Belkıs Nihan COŞKUN, Gülen TANDOĞAN, Ayça EROĞLU, Derya KARADAYI, Kader IRAK, Şengül CANGÜR, Murat KIYICI

Tip 1 Diyabet (T1D)'li Türk Hastalarda Glutatyon-S-Transferaz (GSTT1 ve GSTM1) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
Mutlu KARKUCAK, Soner CANDER, Adem DELİGÖNÜL, Gökhan OCAKOĞLU, Tuna GÜLTEN, Özen ÖZ GÜL, Orhan GÖRÜKMEZ, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ, Tahsin YAKUT

Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması
Nermin KENİ, Nizameddin KOCA, Alparslan ERSOY

Oral Antidiyabetik Tedavi ile Kan Şekeri Regüle Edilememiş Tip 2 Diyabetli Hastalarda Tedaviye İnsülin Glargin ve Tek Doz İnsülin Glulisin Eklenmesinin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Canan ERSOY, Oğuz Kaan ÜNAL, İsmail YOĞURT, Ayşe HOYRAZLI, Seçil ÖZIŞIK, Atakan TEKİNALP, Deniz SIĞIRLI, Şazi İMAMOĞLU

Altı Aylık Dönemde Endokrinoloji Polikliniği'ne Başvuran Adrenal İnsidentaloma Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
Hande PEYNİRCİ, Nurten İRTEŞ, Selime ERMURAT, Deniz SIĞIRLI, Canan ERSOY, Şazi İMAMOĞLU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler
Demet Ekin AYHAN, Elif GÜNAYDIN, Erhan GÖNLÜAÇIK, Umut ARSLAN, Ferit ÇETİNKAYA, Hakima ASIMI, Yeşim UNCU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Bayılma Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Etiyoloji
Mehmet Fethi ALİŞİR, Mesut KEÇEBAŞ, Feyzullah BEŞLİ, İbrahim BARAN, Tunay ŞENTÜRK, Bülent ÖZDEMİR, Ali AYDINLAR

Tip II Diyabetes Mellituslu Kardiyak Otonom Nöropatili Olgularda Arteriyel Sertlik
Aysel AYDIN KADERLİ, Sinem ÖZBAY, Mesut KEÇEBAŞ, İbrahim BARAN, Ali AYDINLAR

Migren Hastalarının Yaşamlarındaki Önemli Değişikliklerin Kronikleşme Sürecine Etkisi
Meral SEFEROĞLU, Emine KAYGILI, Güven ÖZKAYA, Necdet KARLI, Mehmet ZARİFOĞLU

Kliniğimizde 2000- 2010 Yılları Arasında Sezaryen Oranları ve Değişen Endikasyonlar
Bilge ÇETİNKAYA DEMİR, Gökhan OCAKOĞLU, Kemal ÖZERKAN, Adnan ORHAN, Candan CENGİZ

Akut İnvaziv Fungal Rinosinüzit: 18 Vakanın Klinik Analizi
Uygar Levent DEMİR, Ege ÖZTOSUN, Sevilay HANÇER TECİMER, Fikret KASAPOĞLU

Özofagus Benign Darlıklarına Yönelik Yapılan Dilatasyon İşlem Verilerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Talat AYYILDIZ, Selim Giray NAK, Ali NİZAMOĞLU, Ahmet Tarık EMİNLER, Kader İRAK, Ayça EROĞLU, Murat KIYICI, Selim GÜREL, Macit GÜLTEN, Enver DOLAR

Derleme
Interlökin-6: Inflamasyonda Başrol Oyuncularından
Ediz DALKILIÇ, Cuma Bülent GÜL, Nihan ALKIŞ

Olgu Sunumu
Tessier No: 7 Lateral Yüz Yarığında Cerrahi Tedavi
Serhat ÖZBEK, Zeynep Gül GÖKMEN, Muhammed Eren ŞIMŞEK, Ramazan KAHVECI

Uterin Serviksteki Rastlantısal Plasental Site Nodül Olgusu
Gonca ÖZGÜN, Sema BAYKARA, Fatma ÖZ ATALAY, Kemal ÖZERKAN

Osteosarkom: Olgu Sunumu
Burak AKESEN, Abdullah KÜÇÜKALP, Ulviye YALÇINKAYA, Ufuk AYDINLI

Granülomatöz Servisit: Servikovajinal Sitoloji İle Tanı Konan İki Olgu
Şirin KÜÇÜK, A. Ferda DAĞLI, Gülçin CİHANGİROĞLU, Nusret AKPOLAT