Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 38, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Kök Hücre Nakli Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
Yasemin KARACAN, Yeliz AKKUŞ, Nuran AKDEMİR, Hakan GÖKER, Salih AKSU, Gülsan A. SUCAK, Gülsüm ÖZET, Atakan TEKİNALP, Vildan ÖZKOCAMAN, Rıdvan ALİ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Osman İLHAN

Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Emel ASLAN, Tülay Şener ÖZVATAN, Diğdem ÖZER, Esra KAZAK, Emel YILMAZ

Benzalkonyum Klorürün İnsan Lenfositleri Üzerindeki Genotoksik Etkisinin Araştırılması
Şener ARIKAN, Tuna GÜLTEN, Tahsin YAKUT

Olfaktor Oluk Meningiomalarında Klinik Deneyimler
Selçuk YILMAZLAR, Ulaş AKTAŞ, Tolga KAPLAN, Semra IŞIK, Pınar ESER

Glomus Tümörü : Parmak Yerleşimli 23 Olgunun İncelenmesi
Muhammed Eren ŞİMŞEK, Selçuk AKIN, Burak ERSEN, Melekber ÇAVUŞ ÖZKAN, Zeynep Gül GÖKMEN, Binevş Heja AYGÖREN

Prolaktinomalı Olgularda Medikal ve Cerrahi Tedavinin Retrospektif Karşılaştırılması
Erdinç ERTÜRK, Oğuz Kaan ÜNAL, Özen Öz GÜL, Soner CANDER, İrfan ESEN, Şazi İMAMOĞLU

Göğüs Fizyoterapisi ve Aerobik Egzersiz Eğitimi Programı Uygulanan Kistik Fibrozisli Çocukların Tedavi Öncesi ve Sonrası Hemodinamik Yanıtlarının Karşılaştırılması
Bülent ELBASAN, Ayşe Nur TUNALI TÜRKMEN, Hülya ARIKAN, İrem DÜZGÜN, Hayriye UĞUR ÖZÇELİK

Derleme
ADAMTS Ailesi ve Anti-Anjiogenetik ADAMTS1
Fatma Bahar SUNAY, Sümeyye AYDOGAN TÜRKOĞLU, Feray KÖÇKAR

Olgu Sunumu
Sella Tursika Yerleşimli Matür Teratom Olgusu
Gonca ÖZGÜN, Şahsine TOLUNAY, Berna AYTAÇ, Selçuk YILMAZLAR

Arteria Obturatoria'nın Nadir Çıkışlı ve Unilateral Varyasyonu: Bir Kadavra Çalışması
Dündar KAÇAR, Çağatay BARUT