Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 37, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Koroner Arter Hastalarında Damar Tutulumu ve Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
Özlem KARACA, Selda DOĞAN, Ferit BÖYÜK, Ali AYDINLAR, Özlem AYDIN, Zeynel Abidin YETGİN

İkinci Basamak Bir Hastanede Renal Biyopsi Deneyimi
Mehmet USTA, Cuma Bülent GÜL, Abdülmecit YILDIZ, Işın KILIÇARSLAN, Alparslan ERSOY

Konvansiyonel Baş-Boyun Radyoterapisinde Dozimetrik Sürecin Termolüminisans Dozimetre ile Kontrolü
Ali ALTAY, Abdullah YEŞİL, Sema GÖZCÜ, Sonay ARSLAN, Oya KARADAĞ, Gökay KAYNAK, Lütfi ÖZKAN, Candan DEMİRÖZ

Lokal İleri Mesane Kanserinde Adjuvan Kemoterapi: 32 Ol-gunun Retrospektif Analizi
Erdem ÇUBUKÇU, Mustafa CANHOROZ, Ömer Fatih ÖLMEZ, Nilüfer AVCI, Sinem ÇUBUKÇU, Ünsal AKÇALI, Mustafa SAKALLI, Muharrem BAYRAK, Özkan KANAT, Ender KURT, Türkkan EVRENSEL, Osman MANAVOĞLU

Anti Tümör Nekroz Faktör Alfa Tedavilere Dirençli veya Yan Etki Gelişen Romatoid Artrit Olgularında Rituksimabin Etkinlik ve Güvenilirliği
Ediz DALKILIÇ, Nihan ALKIŞ, Güven ÖZKAYA, Mahmut YAVUZ, Mustafa GÜLLÜLÜ, Kamil DİLEK, Alpaslan ERSOY, Ayşe Nur BAYINDIR, Mustafa YURTKURAN, Ayşe ÇEFLE

Proparakaine Bağlı Keratopati Olgularımız
Mehmet BAYKARA, Berna AKOVA BUDAK, Meral YILDIZ, Ahmet Tuncer ÖZMEN, Emel Ebru ÇAKIRLI

Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: 10 Vakanın Retrospektif Klinik Analizi
Murat KAYAOĞLU, Sibel ÖZSOY, Hakan OZAN, Mehmet Aral ATALAY

Lokal İleri ve Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi AFP, CEA ve CA 19-9 Serum Seviyeleri ile Klinikopatolojik Faktörlerin Arasındaki İlişki
Muharrem BAYRAK, Ömer Fatih ÖLMEZ, Ender KURT, Erdem ÇUBUKCU, Nilüfer AVCI, Sinem ÇUBUKCU, Pınar SÖKER, Osman MANAVOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Human Papilloma Virüs ve Hpv Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Hakan OZAN, Bilge ÇETİNKAYA DEMİR, Yeliz ATİK, Ertaç GÜMÜŞ, Kemal ÖZERKAN

Bursa'da 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Ekstremite Ateşli Silah Yaralanma Olgularının Değerlendirilmesi
Erol BADUROĞLU, Recep FEDAKAR, Dilek DURAK, İlker ERCAN, Selçuk ÇETİN

Kliniğimizde Yatırılarak Tedavi Edilen Keratit Olgularının Analizi
Berna AKOVA BUDAK, Mehmet BAYKARA, Sevil TÜRÜDÜ, Murat YUSUPOV, Görkem ÇEVİK, Ahmet T. ÖZMEN, Hikmet ÖZÇETİN

Derleme
Romatoid Artritte B Hücre Hedefli Tedaviler
Ediz DALKILIÇ, Nihan ALKIŞ

Metastatik Renal Hücreli Kanserde Hedefe Yönelik İlaçları Nasıl Kullanalım?
Nilüfer AVCI, Osman MANAVOĞLU

Olgu Sunumu
Nadir Bir İleus Nedeni Boğulmuş Littre Fıtığı: Olgu Sunumu
Burhan Hakan KANAT, Mustafa GİRGİN