Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 37, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Endokrinoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Yaş ile Olan İlişkisinin İncelenmesi
Özen ÖZ GÜL, Serkan ŞAHİN, Soner CANDER, Bülent GÜL, Oğuz Kaan ÜNAL, Ünsal AKÇALI, Şengül CANGÜR, Nihan ALKIŞ, Ayşenur BAYINDIR, Canan ERSOY, Şazi İMAMOĞLU

Sol Meme Radyoterapisinde Kaynak-Cilt Mesafeli Yöntemle Elde Edilen Dozların Tedavi Planlama Sistemi ile Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması
Abdullah YEŞİL, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Meral KURT, Sema GÖZCÜ, Ali ALTAY, Candan DEMİRÖZ, Lütfi ÖZKAN

Sağlıklı Bireylerde ve Kardiyovasküler Hastalığı Olan Olgularda Adiponektin, Leptin, Rezistin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bursa Çalışması
Yeliz GÜNEŞ, Esma ERÖZ, Yeşim ÖZARDA, Ali AYDINLAR

Guillain Barre Sendromu Tanısıyla Yatarak Rehabilitasyon Uygulanan Olgularımızın Klinik ve Fonksiyonel İzlem Sonuçları
Konçuy SİVRİOĞLU, Şüheda ÖZÇAKIR, Mehmet Ali BİÇER, Selcan ARPA

Icare Tonometresi ve Goldmann Aplanasyon Tonometrelerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması
Mehmet BAYKARA, Sevil TÜRÜDÜ, Nükhet ZAIM, Allahyar AĞAYAROV, Hikmet ÖZÇETİN

Ependimomalarda Ki67 Ekspresyonunun Histopatolojik Parametreler ile İlişkisi
Mehtap KASAP KILIÇOĞLU, Şahsine TOLUNAY, Zarema FERİK, Bahar ELEZOĞLU, Naile AŞIK, Ender KORFALI, Ahmet BEKAR, Hasan KOCAELİ, Özgür TAŞKAPILIOĞLU

Olgu Sunumu
Transösefagial Ekokardiyografi Sırasında Topikal Anestezi için Lidokain Uygulanan Bir Hastada Gelişen Methemoglobinemi
Murat BAYRAM, Vildan ÖZKOCAMAN, Dilek YEŞİLBURSA, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Rıdvan ALİ, Gönül IRMAK, Ahmet TUNALI

Elektrikli Radyatöre Temas Sonucu Oluşan Yanık
Güzin Yeşim ÖZGENEL, Muhammed Eren ŞİMŞEK, Serhat ÖZBEK

Tedaviyle İlişkili AML-M4 Gelişen Endometrium Kanserli Bir Olgu
Erdem ÇUBUKÇU, Ender KURT, Mutlu KARKUCAK, Ömer Fatih ÖLMEZ, Adem DELİGÖNÜL, Orhan GÖRÜKMEZ, Nermin KENİ, Tahsin YAKUT, Vildan ÖZKOCAMAN, Osman MANAVOĞLU