Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 36, Sayı 3
Orijinal Araştırma
İlaç Reaksiyonu Tanısıyla Yatırılan Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
H.Zerrin YAZICI ÖZTÜRK, Hayriye SARICAOĞLU, Serkan YAZICI, Şenay HACIOĞLU, Serap KÖRAN KARADOĞAN, Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Kenan AYDOĞAN

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Progresyonuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Ayçin YILDIZ, İbrahim BORA, Aylin BİCAN, Gökhan OCAKOĞLU

Mesane Kanserlerinde Tümör İle İlişkili Doku Eozinofilisinin Önemi Nedir?
Berna AYTAÇ, Hakan VURUŞKAN

İleri Varus Deformiteli Dizlerde Total Diz Protezi Uygulama Sonuçları
Ömer Faruk BİLGEN, Muhammet Sadık BİLGEN, Mustafa DİNÇ, Abdullah KÜÇÜKALP, Muhammed Mutlu DANIŞ, Mehmet Fatih AYDEMİR

Karpal Tünel Sendromu: 92 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Güzin Yeşim ÖZGENEL, Alper BAYRAKTAR, Serhat ÖZBEK, Selçuk AKIN, Ramazan KAHVECİ

Renal Hücreli Karsinomalarda İntratümöral ve Ekstratümöral Lenfosit İnfiltrasyonu Sağ Kalımı Etkilemekte Midir?
Berna AYTAÇ, Hakan VURUŞKAN

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşlemi İçin Bilinçli Sedasyon Uygulamasında Propofol ile Deksmedetomidinin Hemodinami ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Karşılaştırılması
Gürkan CEYLAN, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Gülsen KORFALI, Fatma Nur KAYA, Elif BAŞAĞAN MOĞOL, Gürkan TÜRKER

Derleme
Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR'ler) ve Önemleri
Buket REEL, Serap CİLAKER MICILI, Bekir Uğur ERGÜR

Otoimmün Nörolojik Hastalıkların Neden Olduğu Hareket Bozuklukları
Sevda ERER ÖZBEK

Olgu Sunumu
Uludağ Üniversitesi'nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler
Ömer Afşin ÖZMEN, Oğuz BASUT

Tüberkulum Sella Meningiomalı Gebe Kadında Görme Kaybı
Turgut KUYTU, Tolga KAPLAN, Selçuk YILMAZLAR, Şahsene TOLUNAY