Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 36, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Akut Miyeloid Lösemi Remisyon İndüksiyon Kemoterapisinde Farklı Antrasiklinlerin Rolü
Hakan YORULMAZ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Tülay ÖZÇELİK, Vildan ÖZKOCAMAN, Celal ACAR, Latif VEYSELOĞLU, Murat PEKGÖZ, Şengül CANGÜR, Rıdvan ALİ, Ahmet TUNALI

Kronik Aktif Gastritli Olgularda Helicobacter Pylori Sıklığı
Numan KONAKCI, Macit GÜLTEN, Mahmut Serbülent İBANOĞLU, Hakan YORULMAZ, Latif VEYSELOĞLU, Talat AYYILDIZ, Kader IRAK, Ahmet Tarık EMİNLER, Enver DOLAR, Selim GÜREL, Murat KIYICI, Selim Giray NAK

Kardiyovasküler Hastalarda Antitrombositik Tedaviye Yanıtın Optik Agregometre ve PFA–100 ile İncelenmesi
Engin SAĞDİLEK, Bülent ÖZDEMİR, Kasım ÖZLÜK, Jale CORDAN

Sitolojik Olarak Meme İnvaziv Duktal Karsinoma Tanısı Almış 34 Olguda Sitoloji ve Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Berna AYTAÇ, Ömer YERCİ, İbrahim ŞEHİTOĞLU, Akgül ARICI, Şahsine TOLUNAY

Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü
Barış UZUNOK, Nevzat KAHVECİ, Güldal GÜLEÇ

Derleme
Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler
Sezer ERER, Elif ATICI

Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluğun Paylaşılması
Sezer ERER

Küreselleşme ve Sağlık
Hicran YILDIZ, Mustafa TURAN