Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2002, Cilt 28, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Bursa Huzur Evi Yaşlılarının Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık Taraması Sonuçları
Yeşim UNCU, Alis ÖZÇAKIR, Ganime SADIKOĞLU, Züleyha ALPER, Hakan ÖZDEMİR, Nazan BİLGEL

Pankreas Dokusunun Değişik Yöntemlerle Fiksasyonu
Nur Pınar ÖZTÜRK, Zeynep KAHVECİ, Özhan EYİGÖR, Şahin Abdullah SIRMALI

Periferik Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri ve Klinik Bulgular
Ganime SADIKOĞLU, Alis ÖZÇAKIR, Yeşim UNCU, Caner YILDIZ

Romatoid Artritli Hastalarda Serum İnterleukin 1α Düzeyleri ile İnsülin Direnci Arasındaki İlişki
Cihan TOP, Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY, Özcan KESKİN, Altuğ TUNCEL, Mehmet Emin ÖNDE

Normoglisemik Obez Hastalarda Prolaktin ve İnsülin Direnci İlişkisi
Cihan TOP, Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY, Özcan KESKİN, Hakan TEREKECİ, Mehmet Emin ÖNDE

Gemlik Bölgesinde 6-12 Yaş Çocukların Ortalama Ağırlık ve Ortalama Boylarının Karşılaştırılması (1983-2001)
Kayıhan PALA, Necla AYTEKİN, Nalan AKIŞ, Hamdi AYTEKİN, Hürol AKSU, Kadriye AVCI

Sağlıklı Popülasyonda Vertebral Arter Sisteminin Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Senem TURAN-ÖZDEMİR, Caner YILDIZ, N. Şimşek CANKUR

Derleme
Tünelli Santral Venöz Kateterle (Hickman Tipi) İlişkili Enfeksiyonların Tanımlanması ve Tedavisi
Vildan ÖZKOCAMAN

Mesleksel Beceri Eğitimi Açısından Geldiğimiz Nokta
Alis ÖZÇAKIR, Yeşim UNCU

Stres Ülseri ve Nöropeptidler
Naciye İşbil BÜYÜKÇOŞKUN

Kalp Yetersizliğinin Farmakolojik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Nöroendokrin ve İmmün Yanıtın Baskılanması
Aysel AYDIN, Uğur YUVANÇ, Jale CORDAN

Olgu Sunumu
Yüksek Ateş, Pansitopeni, Masif Splenomegali Ayırıcı Tanısında Bir Genç Kala-Azar Olgusu ve Lipozomal Amfoterisin B İle Başarıyla Tedavisi
Vildan ÖZKOCAMAN

Akut İzole Sfenoidit
Emel YILMAZ, Levent ERİŞEN, Barbaros ORAL, Safiye HELVACI, Selçuk AYDIN, Kaya AKSOY