Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2002, Cilt 28, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Entegre Eğitim Sisteminde Uygulanan Sınavlardaki Doğru Yanıt Seçeneklerinin Dağılımı
N. Şimşek CANKUR, Bülent EDİZ, Şahin A. SIRMALI

Farklı Dozlarda Vitamin C Tedavisinin Renal Anemi Üzerine Etkisi
Alpaslan ERSOY, Canan ERSOY, Kamil DİLEK, Mehmet USTA, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mahmut YAVUZ, Mustafa YURTKURAN

Anjiyotensin II Reseptör Antagonisti Losartanın Hipertansif Hemodiyaliz Olgularında Ambulatuar Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Alpaslan ERSOY, Canan ERSOY, Kamil DİLEK, Mehmet USTA, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mahmut YAVUZ, Mustafa YURTKURAN

Cisplatin'e Bağlı Böbrek Toksisitesi ve Sentetik Oral Prostaglandin E1 Analoğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ender KURT, Türkkan EVRENSEL, Güzin GÖNÜLLÜ, Özkan KANAT, Mutlu DEMİRAY, Murat ARSLAN, Özgür ÜNLÜ, Kamil DİLEK, Osman MANAVOĞLU

Reseptör İmmünohistokimyasında Mikrodalga Işınımlı “Antijen Retrieval” Yönteminin Kullanımı
F. Zehra MİNBAY, Özhan EYİGÖR, İlkin ÇAVUŞOĞLU, Zeynep KAHVECİ

Bası Yaralarında Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız
Güzin Yeşim ÖZGENEL, Ramazan KAHVECİ, Selçuk AKIN, Serhat ÖZBEK, Mesut ÖZCAN

Güney Marmara Bölgesi Akut Miyeloid Löseminin Epidemiyolojik Özellikleri
Rıdvan ALİ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Vildan ÖZKOCAMAN, Tülay ÖZÇELIK, Ülkü OZAN, Ahmet TUNALI

Güney Marmara Bölgesi Hodgkin Hastalığının Epidemiyolojik Özellikleri
Rıdvan ALİ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Osman MANAVOĞLU, Ahmet TUNALI

Derleme
Çocukluk Çağı Kafa Travmaları
Soner ŞAHİN, Şeref DOĞAN, Kaya AKSOY

Topluma Yönelik – Topluma Dayalı Tıp Eğitimi
Necla Tugay AYTEKİN

Olgu Sunumu
Olgu Sunumu: Primer Testis Lenfoması
Özkan KANAT, Ender KURT, Türkkan EVRENSEL, Şaduman Balaban ADIM, Mutlu DEMİRAY, Güzin GÖNÜLLÜ, Murat ARSLAN,Osman MANAVOĞLU