Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 29, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi
M.Yurtkuran SADIKOĞLU, Ganime SADIKOĞLU, Cüneyt ERDOĞAN

Tuberous Sclerosis'de Böbrek Tutulumu: Klinik ve Radyolojik Bulgular
Ganime SADIKOĞLU, Cüneyt ERDOĞAN, Hakan ÖZDEMİR, Züleyha ALPER

Mekanik İntestinal Obstruksiyonlu Ratlarda Somatostatin Analogu SMS 201- 995 (Octreotide) ve Omeprazolun Etkileri
Celaleddin DEMİRCAN, Sait KAPICIOĞLU, İbrahim KUŞKONMAZ, Abdullah TAŞKIN, Murat GÜNAYDIN, Nadir KAYA

Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Sildenafil Sitratın Klinik Etkinliği ve Güvenilirliği
İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Hakan VURUŞKAN, Bülent OKTAY

Karotis Aterosklerozu Gelişmesinde Etkili Risk Faktörleri
Nurcan Sönmez ERTAN, Sibel KARŞIDAĞ, Cihan DURAN, Feriha ÖZER, Baki ARPACI

İleri Evre Yaşlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının Tedavisinde Sisplatin ve Etoposid
Özkan KANAT, Türkkan EVRENSEL, Atilla ÖZKAN, Mutlu DEMIRAY, İlker ERCAN, Ender KURT, Güzin GÖNÜLLÜ, Murat ARSLAN, Hülya DEMİRAY, Osman MANAVOĞLU

Mesane Tümörlü Hastalarda Radikal Sistektomi Öncesi Klinik Evrelemenin Değerlendirilmesi
İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Hakan VURUŞKAN, Onur KEKİLLİ, Bülent OKTAY

Derleme
Üst Ekstemitede Fasyotomi: Endikasyonları ve Tekniği
Serhat ÖZBEK

Alt Ekstemitede Fasyotomi: Endikasyonları ve Tekniği
Serhat ÖZBEK, Cengiz BOZKURT

Olgu Sunumu
Dermal Sinus Traktusu İle İlişkili Enfekte Serebellar Dermoid Kist: Olgu Sunumu
Selçuk YILMAZLAR, Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Hasan KOCAELİ, Şeref DOĞAN, Kaya AKSOY

Pulmoner Arter Sarkomu
Uğur TOPAL, İsmail YURTSEVER, Ömer YERCİ, Sami BAYRAM