Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 29, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Akut Lösemili Hastalarda Anjiogenezisin Değerlendirilmesi
Tülay ÖZÇELİK, Rıdvan ALİ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Vildan ÖZKOCAMAN, Ülkü OZAN, Hülya ÖZTÜRK, Ahmet TUNALI

Geç Bizans Dönemi (MS. 13. YY.) Calcaneus'larında Nonmetrik Oluşumlar (Peroneal Tuberkül, Trochlea Peronealis)
İlknur ARI, M. İlker KAFA, İ.Hakan OYGUCU, Erdoğan ŞENDEMİR

Anatomi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri
İlknur ARI, Erdoğan ŞENDEMİR

Bir Anket Çalışması: Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri
İlknur ARI, Emel İRGİL, İlker Mustafa KAFA, Erdoğan ŞENDEMİR

İnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Hayatındaki Yeri
Hürol AKSU, Emel İRGİL

Derleme
Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi
Senem TURAN ÖZDEMİR

Helicobacter Pylori ve Gastrik Karsinogenez
Mutlu DEMİRAY, Osman MANAVOĞLU

Çocuklarda Febril Nötropeni
Solmaz ÇELEBİ

Olgu Sunumu
İdiyopatik Granülomatöz Mastit
Gökhan GÖKALP, Uğur TOPAL, Neslin ŞAHİN

Küçük Hücreli Prostat Karsinomu
Özkan KANAT, Özlem SARAYDAROĞLU, Türkkan EVRENSEL, Atilla ÖZKAN, Şahsine TOLUNAY, Osman MANAVOĞLU