Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 29, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Diabetes Mellitus Ve Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Yanıtları
Oğuz BASUT, İlker TEZEL, Hakan COŞKUN, Selçuk ONART, Gonca YIRCALI

İşitme Kaybı Saptanan Olgularımızın Değerlendirilmesi
Ergun NACARKÜÇÜK, Mehmet OKAN, Bülent ÖZTÜRK

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları
Özgür ÇAKIR, Nalan YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK

Bursa İli Orhangazi İlçesi 6 Merkez İlköğretim Okulunda 6-14 Yaş Grubu Öğrencilerde Kilo Fazlalığı ve Obezite
Nalan AKIŞ, Kayıhan PALA, Emel İRGİL, Neriman AYDIN, Hürol AKSU

Mandibula Kistlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız
Güzin Yeşim ÖZGENEL, Ramazan KAHVECİ, Serhat ÖZBEK, Selçuk AKIN, Mesut ÖZCAN

Tens Asitli Dekompanse Sirotik Hastalarda Terlipressin İle Birlikte Albumin Uygulamasının 24 Saatlik İdrar Volümü ve Üriner Sodyum Atılımına Etkisi
Cem ÇEKİÇ, Enver DOLAR, Murat KIYICI, S. Giray NAK, Selim GÜREL, Macit GÜLTEN, Faruk MEMİK

İntraserebroventriküler Olarak Uygulanan Exendin-(9-39) Santral “Glucagon-Like Peptide-1”in Kardiyovasküler Etkilerini Önler mi?
Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, Güldal GÜLEÇ

Hipospadias Onarımında Snodgrass Yönteminin Başarısını Etkileyen Faktörler
Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ, Ayhan KIRKPINAR, Hasan DOĞRUYOL

Akromegali Hastalarındaki Tedavi Sonuçlarımız
Erdinç ERTÜRK, Ercan TUNCEL, Sinem KIYICI, Canan ERSOY, Cevdet DURAN, Şazi İMAMOĞLU

Menisküs Transplantasyonu
Burak DEMİRAĞ

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Ahmet URSAVAŞ, Nihat ÖZYARDIMCI

Olgu Sunumu
Akut Miyokard İnfarktüsünde Streptokinaz Tedavisine Bağlı Pulmoner Hemoraji
Muharrem KOÇYİĞİT, Ş. Ferda KAHVECİ, Berrin ÖZCAN

Medüller Tiroid Kanserlerinde Kemoterapi
Canan ERSOY, Erdinç ERTÜRK, Ercan TUNCEL, Metin GÜÇLÜ, Babürşah TAŞLI, Hülya DEMİRAY, Cevdet Duran, Şazi İMAMOĞLU

Ksantogranulomatöz Pyelonefrit
Banu KARABULUT, Ayşem ÜNLÜER, Gürsel SAVCI

Göğüs Ön Duvarının Nekrotizan Fasiiti
Güzin Yeşim ÖZGENEL, Selçuk AKIN, Mesut ÖZCAN

Mesane Yerleşimli Şistozomiazis
Berna ÇALIŞIR, İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Ömer YERCİ