Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 30, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma Bölgesinde Dört İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Neriman AYDIN, Emel İRGİL, Nalan AKIŞ, Kayıhan PALA

Acil Servise Epigastrik Ağrı Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı ve Tanıda Kalitatif Serum Ig G Testinin Yeri
Mehtap BULUT, Erol ARMAĞAN, Murat KIYICI, Veysel BALCI, Nurşen ATAR, Selim GÜREL

Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testinin Güvenilirliği ve Bazı Parametreler ile İlişkisi
Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ, D. Ali SAĞLAM, Zekiye YAVUZ, Feride YILDIZ, Erkan RODOPLU, Ercüment EGE, Nihat ÖZYARDIMCI

Akut İnferior Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Arterin Öngörülmesinde Yeni EKG Kriterleri
Davran ÇİÇEK, Dilek YEŞİLBURSA, Yelda SALTAN, Akın SERDAR, Jale CORDAN

Kalori Bilgisinin Yeme Miktarı Üzerine Etkisi
Fazıl Serdar GÜREL, Ayfer GEMALMAZ, Güzel DİŞÇİGİL, Nil TEKİN, Nazlı ŞENSOY, Okay BAŞAK

Fetal ve Erişkin Tavşan Özofagus Düz Kas Hücrelerinin Morfolojik Özelliklerinin ve Büyüme Kinetiklerinin Karşılaştırılması
Mevlit KORKMAZ, Tahsin YAKUT, B. Haluk GÜVENÇ, Murat YAĞMURCA, Kemal BAYSAL, Barbaros YİĞİT, Ayhan BİLİR

Yenidoğan Hipoglisemisinde Hiperinsülizmin Yeri
Halil SAĞLAM, Nilgün KÖKSAL, Ömer TARIM, Bülent ÖZTÜRK

Derleme
Uyku Apne Sendromu ve Trafik Kazaları
Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE

Kültüre İnsan Keratinosit Üretimi ve Klinik Uygulanımları
Güzin Yeşim ÖZGENEL

Bir Olgu Nedeniyle İkinci Primer Akciğer Karsinomlarının Değerlendirilmesi
Süreyya SARIHAN, Cengiz GEBİTEKİN, Ömer YERCİ, Meral KURT, Sibel K. ÇETİNTAŞ, Kayıhan ENGİN

21. Yüzyılın Eşiğinde Fetal Cerrahi
Güzin Yeşim ÖZGENEL

Olgu Sunumu
Vazospastik Angina Pektoris Tanısında Asetilkolin Stimülasyon Testi
Kani GEMİCİ, Davran ÇİÇEK, Jale CORDAN

Karadeniz Delibal'i ve Andromedotoksin Zehirlenmesi: Nodal Ritimli Bir Hasta
Davran ÇİÇEK, Kani GEMİCİ, Ufuk ERYILMAZ, Jale CORDAN