Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 30, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi
Tülay ÖZÇELİK

Sol Ventrikül Anevrizması Saptanan Olgularda Koroner Anjiyografik Bulgular ve Kollateral Dolaşımın Değerlendirilmesi
Kani GEMİCİ, Aysel AYDIN KADERLİ, Bülent ÖZDEMİR, İbrahim BARAN, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Dilek YEŞİLBURSA, O. Akın SERDAR, Ali AYDINLAR, A. Rıza KAZAZOĞLU, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN

Türk Toplumundaki Erişkinlerde Patella Tiplerinin Dağılımı
Burak DEMİRAĞ, Tolga KAPLAN, Ertuğrul KÖSEOĞLU

Bölgemizde 2-24 Ay Arasındaki Sağlıklı Çocukların Sol El-Elbileği Grafilerinde Kemiklerin Olgunlaşma Derecelerinin Greulich-Pyle İskelet Gelişme Atlasına Göre Uyumluluğunun Karşılaştırılması
Sıdıka YÜZÜGÜLLÜ, S. Zeki ZİYLAN, M. Arif AKŞİT

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Araştırma Görevlisi ve Uzman Doktorların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Kadriye AVCI, Kayıhan PALA

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi
Selim GÜREL, Oya İMADOĞLU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları
Züleyha ALPER, Hakan ÖZDEMİR

Postmenopozal Kanamalı Vakalarda Transvajinal Sonografi, Tanısal Histeroskopi ve Histeroskopi Sonrası Biopsinin Değerlendirilmesi
A. Ender YUMRU, Murat BOZKURT, Özlem ÇAYLAN (CANITEZ)

Derleme
İntrauterin Yara İyileşmesinin Biyolojisi
Güzin Yeşim ÖZGENEL

Meta-analizi
Semra AKGÖZ, İlker ERCAN, İsmet KAN

Multifonksiyonel Hormon: Leptin
Kemal ASLAN, Zehra SERDAR, H. Asuman TOKULLUGİL

Olgu Sunumu
Joubert Sendromu: Beş Olgu Sunumu
Vedat SARAÇ, Zeynep YAZICI, Çağlar AKTÜRK, Cüneyt ERDOĞAN, Mehmet OKAN, Nilgün KÖKSAL

İdiyopatik Sol Ventriküler Taşikardi'li Bir Olgunun Radyofrekans Kateter Ablasyonu İle Tedavisi
Kani GEMİCİ, Davran ÇİÇEK, Fatih TEKİNER, Jale CORDAN

Talusun Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti
Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu
Nusret İNCİ, İbrahim HIZALAN, Özlem Kaya TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent ERİŞEN, Oğuz BASUT, Hakan COŞKUN

Vertebrobaziler Dolikoektaziye Bağlı Hemifasiyal Spazm
Bekir ŞANAL, Gökhan GÖKALP, Emre KAÇAR, Müfit PARLAK