Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 35, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine Başvuran Delici Kesici Alet Yaralanmalı Olguların Analizi
Özlem KÖKSAL, Fatma ÖZDEMİR, Mehtap BULUT, Şebnem EREN

Diyabetik ve Non–Diyabetik Kadınlarda Dislipidemi İçin Beden Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Ne Kadar Belirleyicidir ?
Mehmet Kürşad KESKİN, Banu TAŞKIRAN TATAR, Koray AYAR, Gökhan ÇOLPAN, Gökhan BİLGİLİ, Canan ERSOY, Şazi İMAMOĞLU

Erişkinlerde Anestezi Sonrası Görülen Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
Belgin YAVAŞCAOĞLU, Fatma Nur KAYA, Berin ÖZCAN, Semiha UZUNALİOĞLU, Tahir GÜVEN, Şule YAZICI, Gökhan OCAKOĞLU

Renal Transplant Bekleyen Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Diyaliz Hastalarında Helicobacter Pylori Sıklığı ve Gastrointestinal Semptomlarla İlişkisi
Alparslan ERSOY, Tuba Güllü KOCA, İbrahim HAYEK, Nizameddin KOCA, Tezcan KAYA, Murat KIYICI

Prenatal Tanıda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH Analiz Sonuçlarının Sayısal Kromozomal Anomaliler ve Endikasyonlar Açısından Değerlendirilmesi*
Şebnem SAĞ, Tuna GÜLTEN, Mutlu KARKUCAK, Tahsin YAKUT, Yalçın KİMYA, Elif EVKE, Barbaros YİĞİT, Candan CENGİZ

Derleme
Protein Yıkımının Önemi
Azmi YERLİKAYA, Harun DOKUDUR

İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Sosyoekonomik Eşitsizlikler
Alpaslan TÜRKKAN

Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler
Elif ATICI, Sezer ERER

Olgu Sunumu
Gastrik Kanserden Gelişen Leptomeningeal Karsinomatozis
Berna AYTAÇ, Ömer YERCİ