Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2001, Cilt 27, Sayı 1-2-3
Orijinal Araştırma
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Aktiviteleri ve Sağlıkla İlgili Tutum ve Davranışları
Bülent Kadri Gültekin, Emel İrgil

Trombolitik Tedavi ve Olgularımız
Osman Akın SERDAR, Dilek YEŞİLBURSA, Ali Rıza KAZAZOĞLU, İbrahim BARAN, Melih AKSU, Ali AYDINLAR, Kani GEMİCİ, Alper SERÇELİK, Aşkın FİSKECİ, Cem HEPER, Mehmet SUNAY, Kubilay KAYA, Aslan ÖZDEMİR, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN, Nedim ÇOBANOĞLU

  Aynı ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Çimentosuz Bilateral TKP Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ömer Faruk Bilgen

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri: Bir Geri Bildirim Örneği
Senem Turan-Özdemir, N. Şimşek Cankur, M. Ayberk Kurt

Total Diz Protezi Revizyonu Erken Dönem Sonuçları
Ömer Faruk BİLGEN, Kemal DURAK, Teoman ATICI

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kan Basıncı Kontrolünün Yeterliliği ve Sıvı Fazlalığının Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi
Mehmet Koç, Ahmet Toprak, Azra Bihorac, Emel Akoğlu, İ.Çetin Özener

Olgu Sunumu
Migren Tanısı ile İzlediğimiz Olgularımız
Mehmet Sait Okan

  Nöronal Migrasyon Anomalili Yirmi Bir Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Mehmet Sait Okan