Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 31, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Diyaliz ve Erektil Disfonksiyon
Serdar KAHVECİOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Mahmut ARABUL, Numan GÖRGÜLÜ, Alpaslan ERSOY, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mahmut YAVUZ, Kamil DİLEK, Mustafa YURTKURAN

Deneysel Diyabette Probukol Uygulanmasının Endokrin Pankreas Dokusuna Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi
Gülten KARABAY, Deniz ERDOĞAN, Gülnur TAKE, Çimen KARASU

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı
Türkan ÇALIŞKAN, Semra AKGÖZ

Temporal Lob Epilepsi'sinde L-Arginine ve CaEDTA'nın Etkileri
Behzat NOYAN

Negatif Apendektomilerdeki Jinekolojik Patoloji Oranımız
Feyyaz ONURAY, Selahattin VURAL, Barış TÜZÜN, Erhan TUNÇAY, Gülay DALKILIÇ, Tolgay AKIN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi
Nursel TÜRKMEN, Semra AKGÖZ, Atınç ÇOLTU, Nilüfer ERGİN

Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde İntravezikal BCG Uygulamasının Sonuçları
Zülküf ÇALIŞKAN, Ali SÖKMEN, Yakup KORDAN, Hakan VURUŞKAN, Ali ÇİFT, İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Bülent OKTAY, Gökhan OCAKOĞLU

Distal Hipospadias Olgularında İdeal Cerrahi Tedavi
Zülküf ÇALIŞKAN, Hakan VURUŞKAN, Muaffak KÜÇÜK, Yakup KORDAN, İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Bülent OKTAY

Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim
Celaleddin DEMİRCAN, Cem ÇEKİÇ, Nalan AKGÜL, Ahmet ODABAŞI, Nermin ÇALIŞIR, Sinem KIYICI, Uğur YUVANÇ, Cemile HAKİ, Murat KESKİN

Çarpan Kalpte Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Farklı Anestezik İlaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması: Hemodinami, Oksijenasyon ve Derlenme Profiline Etkileri
Fatma Nur KAYA, Suna GÖREN, Şükran ŞAHİN, Gülsen KORFALI, Atilla CANBULAT

Çocuklarda Şaşılık Cerrahisi Öncesinde Profilaktik Olarak Uygulanan Tropisetron Postoperatif Kusmayı Önler mi?
Gönül ÖLMEZ, Sevin SÖKER ÇAKMAK, Ziya KAYA, Ali MENEKŞE

Derleme
Çocuklukçağı Lösemilerindeki Genetik Değişiklikler ve Klinik Önemi
Tahsin YAKUT, Tuna GÜLTEN

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri
İbrahim BARAN

Diabet ve Akciğer
Beril BAHADIR ERDOĞAN, Esra UZASLAN

Olgu Sunumu
Evde Mekanik Ventilasyon Uygulaması
Fatma Nur KAYA, Ferda KAHVECİ, Oya KUTLAY

Timolol Göz Damlasına Bağlı Kardiyak Arrest
Nermin Kelebek GİRGİN, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Özgen ILGAZ, Berin ÖZCAN

Gastrik Schwannom
Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ, Ayşem Ünlüer GÜMÜŞTAŞ, Gürsel SAVCI

Çok Yönlü Omuz İnstabilitesi ile Birlikte Kuadrilateral Aralık Sendromu
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Erhan SERİN, Tahir VAROL