Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 31, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Bruselloz Tanı Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
Ufuk DİZER, Can Murat BEKER, Hüseyin ÇİÇEK, Özgür R. GÜNER, İsmet ZEREN, Alaaddin PAHSA

Trombolitik Tedavi Uygulanarak Reperfüzyon Sağlanan Akut Miyokard İnfarktüslü Olgularda Periferik Monositoz ile Miyokard Hasarının İlişkisi
İbrahim BARAN, Aysel AYDIN KADERLİ, Bülent ÖZDEMİR, Ertuğrul MEHMETOĞLU, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Ali AYDINLAR

US: Serbest ve Loküle Plevral Sıvının Ayrımında Lateral Dekübitus Röntgenogramının Yerini Alabilir Mi?
Naile BOLCA TOPAL, Uğur TOPAL, İsmail FAKI

Neonatal Sitomegalovirus Hepatiti ve Kolestazda Antiviral Tedavi
Tanju BAŞARIR ÖZKAN

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi
Türkay KIRDAK, Nusret KORUN

Mide Kanserinde Prognostik Faktörler
Serpil BİLGİN AKYAĞCI, Erol BAĞCIVAN, Halil ÖZGÜÇ, Türkay KIRDAK, Nusret KORUN

Derleme
İkili İskelet Boyamaları
Fatma Bahar SUNAY

Adrenomedüllin ve Etkileri
Betül ÇAM ETÖZ, Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN

Tıp Eğitimi ve Standartlar
Senem TURAN-ÖZDEMİR

Olgu Sunumu
Düşük-Evre Gliomdan Yüksek Evre Glioma Progresyon: Konvansiyonel, Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi Bulguları
Bahattin HAKYEMEZ, Nurullah DOĞAN, Ahmet BEKAR, Müfit PARLAK