Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 32, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi
Fehminaz TEMEL, Levent AKIN, Songül ACAR VAİZOĞLU, Özgür KARA, Asil KARA, Aasım Misbah HALAS, Samy Subramaniam GURUNAİDU, Çağatay GÜLER

Holotranskobalamin II'nin RIA ile Ölçümünün Megaloblastik Anemi Tanısındaki Değeri ve Diğer Tanı Parametreleri ile Karşılaştırılması
Songül ŞEREFHANOĞLU, İsmet AYDOĞDU, Ersoy KEKİLİ, İrfan KUKU

Trombositlerin Epinefrine Yanıtlarının Optik Agregometre ve PFA–100 İle İncelenmesi
Engin SAĞDİLEK, Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, Kasım ÖZLÜK

Subakut Evre Subaraknoid Kanamanın Tanısında Kontrastsız BT ve Farklı MR Sekanslarının Karşılaştırılması
Melissa BALBAN, Naile BOLCA TOPAL, Bahattin HAKYEMEZ, Esra ORUÇ, Müfit PARLAK

1996-2004 Yılları Arasındaki Erişkin Zehirlenme Olguları
Şule AKKÖSE AYDIN, Özlem KÖKSAL, Recep FEDAKAR, Şadiye EMİRCAN, Oya DURMUŞ

Akut ST Segment Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren N-asetil Sistein Uygulanan Hastalarda Oksidatif Stres ve QT Dispersiyonu İlişkisi
Tunay ŞENTÜRK, Dilek YEŞİLBURSA, Osman Akın SERDAR, Zehra SERDAR, Saim SAĞ, Uğur YUVANÇ, Jale CORDAN