Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 32, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri, İnsülin Direnci ve Kardiyovasküler Risk
Canan ERSOY, Babürşah TAŞLI, Abdülmecit YILDIZ, Şazi İMAMOĞLU

İnsülin Kullanan Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Diyabet Eğitimi ve Metabolik Kontrol
Canan ERSOY, Ercan TUNCEL, Belkıs ÖZDEMİR, Erdinç ERTÜRK, Şazi İMAMOĞLU

Farklı Diyalizer Sterilizasyon Yöntemlerinin Hemodiyaliz Hastalarında Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
Alpaslan ERSOY, Emel ŞENOL, Ferah BUDAK, Müge EREK, Songül İLKAYA, Göksel KAR, Barboros ORAL, Mahmut YAVUZ

Farklı Fiksasyon Protokolleri ile Sperm Kromatin Kondansasyon Anomalisinin Değerlendirilmesi
Berrin AVCI

Olgu Sunumu
Genç Yaştaki Kolorektal Kanser Tanılı Hastada Blastocytis Hominis Enfeksiyonunun Klinik Önemi: Olgu Sunumu
Emel ŞENOL, Murat KIYICI, Oktay ALVER, Şahsine TOLUNAY

Fistülizan Tip Crohn Hastalığında İnfliksimab Kullanımı Sonrasında Yaygın Tüberküloz Enfeksiyonu Gelişen Bir Olgu – Reaktivasyon mu? IRIS mı?
Murat KIYICI, Güze ÖZAL, Enver DOLAR, Macit GÜLTEN, Selim GİRAY NAK, Selim GÜREL, Hüseyin USLUSOY, Murat KESKİN