Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 32, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Pediyatrik Olgulardaki Kaudal Blok Uygulamalarında Bupivakain Solüsyonuna Eklenen Klonidinin Hemodinami, Postoperatif Analjezi ve Sedasyon Üzerine Etkileri
K. Serap KARACALAR, Gülsen KORFALI

Streptozotosinle Oluşturulan Diabetin Sıçan Periferik Sinirleri Üzerine Etkisinin: Elektron Mikroskobik İncelenmesi
Gülten KARABAY, Ragıba ZAĞYAPAN, Gülnur TAKE

Preemptif ve non-Preemptif Renal Transplant Alıcılarının Sonuçlarının Karşılaştırılması
Alpaslan ERSOY, Songül İLKAYA, Göksel KAR, Müge EREK, Emel ŞENOL, Hakan VURUŞKAN

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi
Merih ÇETİNKAYA, Nilgün KÖKSAL, Halil SAĞLAM, Ömer TARIM

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa TOK, Mehmet ÖÇ, Bora FARSAK, Murat GÜVENER, A. Cem YORGANCIOĞLU, Rıza DOĞAN, Metin DEMIRCIN, İlhan PAŞAOĞLU, Ünsal ERSOY

Derleme
Erken Evre Meme Kanserlerinde Aksiller Sentinel Lenf Nodlarının Lenfosintigrafi ve İntraoperatuar Gama Prob İle Saptanması
Ali Tayyar AKPINAR

Olgu Sunumu
Tifoya Bağlı Masif Alt Gastrointestinal Kanama
Tezcan KAYA, Esra KAZAK, Selim GÜREL, Halis AKALIN, Reşit MISTIK

Safra Yolları Sintigrafisi İle Saptanan Bronkobiliyer Fistül Olgusu
Ali Tayyar AKPINAR, Halil ÖZGÜÇ, Volkan ÖZKOL

Gecikmiş Femoral Arter Trombozu ve Derin Ven Trombozu Olan Bir Hastada Venöz Trombektomi ve Ekstra-Anatomik Bypass: Olgu Sunumu
Halil İbrahim UÇAR, Mustafa TOK, Ömer Faruk DOĞAN, Arda ÖZYÜKSEL, Murat GÜVENER, Rıza DOĞAN