Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 35, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli?
Hülya BİLGİN, Gürayten ÖZYURT, Hale AKSU, Ayhan KALYONCU, Gökhan OCAKOĞLU

Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
Hakan KILIÇARSLAN, Mahmut Esat DANIŞOĞLU, Hasan Serkan DOĞAN, Yakup KORDAN

10 Yıllık Feokromasitoma Deneyimi ve Literatüre Bakış
Sibel OCAK SERİN, Metin GÜÇLÜ, Canan ERSOY, Koray AYAR, Öznur BAL, Şazi İMAMOĞLU

Karabük Devlet Hastanesi'ne Başvuran Ürolojik Acil Olguların Analizi
Halim AKINCI

Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi
Sevilcan AYGÜN, Meral KURT, Sibel Kahraman ÇETİNTAŞ, Eda Bengi YILMAZ, Huriye ÖZTÜRK, Şenay KAPLAN, Lütfi ÖZKAN

Uludağ Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları
Aylin ERYILMAZ, Özden İLERİ, Mine ÇAKIN, Göktuğ SARAYDAROĞLU, İbrahim HIZALAN, Selçuk ONART

Spontan Preterm Doğumun Öngörülmesinde Serviks Uzunluğunun Longitudinal Takibi
İsmail TANRIKULU, Kemal ÖZERKAN, Haldun Osman DEVELİOĞLU, Oktay ALTUN, Beray KIRAN, Gerçek AYDIN, Emel ARSLAN

Total Kalça Protezi Revizyonu Olgularında Femoral Kemik Defektlerinin Yapısal Şaft Allogreft İle Onarımı
M. Sadık BİLGEN, Tevfik ÖNCAN, Abdullah KÜÇÜKALP, Hasan KARA, Ömer Kays ÜNAL, Ömer Faruk BİLGEN

Genç Erişkin Kalça Displazisinde Ganz Periasetabular Osteotomisi
M.Sadık BİLGEN, Ömer Faruk BİLGEN, Tevfik ÖNCAN, Bülent ÖZDEMİR, Ahmet ÖZDEL

Olgu Sunumu
Portal Hipertansiyonla Birlikte Splenik Arter Anevrizması
Gökhan GÖKALP, Cüneyt ERDOĞAN, Bahattin HAKYEMEZ

Lateral Malleol Travmatik Kaybı Sonucu Gelişen Ayak Bileği Lateral İnstabilitesinde Lateral Malleolplasti
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Mehmet BULUT, Erhan SERİN

Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sağ Atriumda ve Pulmoner Arter Kateteri Çevresinde Trombüs
Nermin KELEBEK GİRGİN, Gülsen KORFALI, David SABA, Atilla CANBULAT, Suna GÖREN

Perkütan Koroner Girişim Sırasında Sol Ön İnen Arter (LAD) Perforasyonu Gelişen Bir Olgu
Davran ÇİÇEK, Hasan PEKDEMİR, Yeşim HOŞCAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU