Tıp Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Ekrem KAYA

Editör
Dr. Özhan EYİGÖR

Yayın Kurulu
Dr. İlker ERCAN, Dr. Ulviye YALÇINKAYA, Dr. İlker M. KAFA, Dr. Yavuz PEHLİVAN, Dr. Özen ÖZ GÜL

DANIŞMA KURULU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri,
Tıp Fakültesi Dergisinin Doğal Danışma Kurulu Üyeleridir.


Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Feyyaz ÖZDEMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Nur KEBAPÇI
Osmangazi Üniversitesi
Dr.Serdar KÜÇÜKOĞLU
İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü
Dr. Alp ÇETİN
Hacettepe Üniversitesi
Dr.Fulya GÜNŞAR
Ege Üniversitesi
Dr.Nursel BİLGİN
Mersin Üniversitesi
Dr.Sırrı ÇAM
Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Alp ERGÖR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Hüsnü GÖKASLAN
Marmara Üniversitesi
Dr.Orhan TARÇIN
Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Dr.Tayfun HAKAN
Memorial Ataşehir Hastanesi
Dr.Babür DORA
Akdeniz Üniversitesi
Dr.İbrahim AKDAĞ
Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr.Osman SAATÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Tayyup ŞİMŞEK
Akdeniz Üniversitesi
Dr.Bahriye Oya İTİL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Mehmet Akif ALTAY
Harran Üniversitesi
Dr.Pervin TOPÇUOĞLU
Ankara Üniversitesi
Dr.Turan ACICAN
Ankara Üniversitesi
Dr.Cemil EKİNCİ
Ankara Üniversitesi
Dr.Mehmet ERGÜN
Gazi Üniversitesi
Dr.Raşit MİDİLLİ
Ege Üniversitesi
Dr.Ulus Ali ŞANLI
Ege Üniversitesi
Dr.Cengiz ÇETİN
Osmangazi Üniversitesi
Dr.Mehmet SAYARLIOĞLU
Sütçü İmam Üniversitesi
Dr.M.Reşat DABAK
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr.Ülver DERİCİ
Gazi Üniversitesi
Dr.Cevdet DURAN
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr.Mehmet UYAR
Ege Üniversitesi
Dr.Sema DEMİRÇİN
Akdeniz Üniversitesi
Dr.Ümit ZEYBEK
İstanbul Üniversitesi
Dr.Durmuş ETİZ
Osmangazi Üniversitesi
Dr.Murat BİRTANE
Trakya Üniversitesi
Dr.Serdar KAHVECİOĞLU
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr.Zihni SANUS
İstanbul Üniversitesi
Dr.Eray KARAHACIOĞLU
Gazi Üniversitesi
Dr.M.Mümtaz MAZICIOĞLU
Erciyes Üniversitesi

Biyoistatistik Danışmanları

Dr.Deniz SIĞIRLI
Uludağ Üniversitesi
Dr.Gökhan OCAKOĞLU
Uludağ Üniversitesi
Dr.Güven ÖZKAYA
Uludağ Üniversites